Proiectul TIMS - Instruire în Sistemul de Management al Inovării pentru dezvoltarea sustenabilă a IMM-urilor, este finanțat în cadrul programului Erasmus+, tipul de activitate - KA220-VET- Parteneriate de cooperare în educația și formarea profesională..
Proiectul TIMS se prezintă ca un posibil răspuns pentru gestionarea succesivă a tranzițiilor pe piața muncii (șomaj, digitalizare, cicluri economice/incertitudini – COVID19), prin proiectarea unui program VET inovator, digital și cu acces deschis – potrivit pentru învățământul la distanță – care va aborda munca dintre Furnizorii VET (și alte instituții de învățământ, cum ar fi ONG-urile) și întreprinderi (IMM-uri), de-a lungul ciclului proiectului și dincolo.
CURSUL TIMS, dezvoltat în cadrul proiectului TIMS, este „un program VET flexibil și centrat pe cursant”, care pune la dispoziție „Manualul practic pentru agenții de inovare” și „Instrumentul TIMS de autoevaluare pentru inovare, oferind o viziune completă pentru leadership și inovare prin includerea managementului, a abilităților interpersonale și reflexive, care vor fi apoi aplicate în dezvoltarea unui modus operandi inovator în IMM-urile europene pe baza standardelor din seria ISO 56000 pentru IM.
Un sistem de management al inovației este indispensabil în supraviețuirea și dezvoltarea companiilor moderne. Cu toate acestea, know-how-ul / gradul de cunoaștere privind managementul inovării este aproape inexistent în majoritatea companiilor, indiferent de sectorul lor. Din acest motiv, proiectul TIMS își propune să:
 • Asiste organizațiile care au nevoie să extindă sistemul de management al calității existent la sistemul de management al inovației pentru lansarea strategiei competitive;
 • Promovarea inovației în IMM-urile europene și IMM-urile nigeriene ca instrument principal pentru a facilita sustenabilitatea, învățarea pe tot parcursul vieții și adaptarea la schimbări;
 • Promovarea rețelelor transnaționale și a schimburilor între întreprinderi și furnizorii VET la nivel european, aplicând teoria în contextul european de afaceri.
Grupurile țintă TIMS și principalele părți interesate vor fi furnizori în educație pentru adulți și furnizorii VET, IMM-urile și partenerii asociați, cu precădere:
 • Angajati la nivel executiv si de management si lideri intrinseci din cadrul companiei;
 • Adulți calificați sau experimentați care doresc să își îmbunătățească abilitățile în managementul inovației pe baza ISO 56000 și să devină ei înșiși „Agenți de inovare”;
 • Șomeri calificați care au nevoie să înceapă un traseu de recalificare;
 • IMM-uri și antreprenori (persoane care conduc o afacere sau au o înclinație intraprenorială în cadrul unei organizații);
 • centre de inovare, acceleratoare și incubatoare;
 • rețele de educație antreprenorială;
 • Furnizori VET și de educație pentru adulți care doresc să ofere formare în Sistemul de management al inovației.
Rezultatele proiectului
 1. un instrument de autoevaluare pentru managementul inovației (IM) dedicat seriei ISO 56000;
 2. o matrice de competențe bazată pe seria ISO de management al inovării, folosind abordarea EQF și o abordare a microcreditelor UE;
 3. un training în Sistemul Managementului de Inovare , în cadrul cursului TIMS, compus dintr-un set de materiale și metodologii inovatoare centrate pe învățare, adaptate modalităților f2f și online;
 4. un manual conceptual pentru „Manageri de inovare” cu:
 • analiza de evaluare a statusului privind capacitatea companiilor de a adapta procesele de inovare;
 • studii de caz inspiraționale și „studii de caz de rezolvat”;
 • teorii ale riscului și ale schimbării (ISO 31000);
 • o mapare a instrumentelor de evaluare a inovației deja existente;
 • o „Strategie de Inovare” care să vină în sprijinul „agenților de inovare” din IMM-uri și microîntreprinderi.


Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.