Societatea Letonă pentru Calitate este o organizație neguvernamentală recunoscută la nivel național, care participă la procesul de elaborare a politicilor de stat și la implementarea proiectelor în domeniul său de activitate.

Societatea Letonă pentru Calitate este un centru de competență recunoscut, cu participarea activă a reprezentanților voluntari din Letonia și din diferite regiuni ale lumii.

Viziunea pe termen lung a acesteia este de a fi un centru de competențe de renume mondial, deschis către inovații în managementul organizației și managementul schimbării.

Societatea consideră ca misiunea sa promovarea și dezvoltarea continuă a „3C-urilor” în societatea letonă. De asemenea, se precizează în statutul entitatii, că scopul înființării Societății este dezvoltarea competenței în managementul calității, precum și îmbunătățirea competitivității indivizilor și organizațiilor.

Societatea Letonă pentru Calitate are o cooperare de succes cu asociațiile de calitate din întreaga lume în ceea ce privește organizarea de proiecte și evenimente internaționale, colaborare cu Ministerul Economiei în procesele de elaborare a politicilor privind concurența loială și asigurarea antreprenoriatului de succes.