Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia (SMRDA) a fost infiintata in anul 1999 ca agentie neguvernamentala, nonprofit si de utilitate publica. Regiunea Sud Muntenia, situată în Câmpia Română, este a doua ca mărime din România, ca locuitori, și a treia ca suprafață. Misiunea sa este de a dezvolta și implementa politici și programe regionale care să conducă la îmbunătățirea dezechilibrelor economice și sociale în regiune și să contribuie la o dezvoltare durabilă și echilibrată a acesteia. Principalele domenii vizate de politicile și programele regionale sunt stimularea antreprenoriatului, echilibrarea pieței muncii, stimularea transferului de tehnologie, atragerea investițiilor interne, dezvoltarea IMM-urilor, îmbunătățirea infrastructurii etc. În calitate de Autoritate de Management, SMRDA este implicată activ în toate fazele dezvoltării regionale (programare, implementare, monitorizare și evaluare) și oferă servicii avansate în ceea ce privește accesul la finanțare pentru IMM-uri, organizații de cercetare-dezvoltare și administrație publică locală, fiind entitatea de bază însărcinată cu îmbunătățirea cunoștințelor și potențialului de inovare al IMM-urilor, colaborare și dezvoltare de noi proiecte inovatoare în Regiunea Sud Muntenia.