Το «TIMS project - Training in Innovation Management System for Sustainable SMEs» χρηματοδοτείται από το ERASMUS+ πρόγραμμα υπό την πράξη KA220-VET-Συνεργασία-συνεταιρισμός στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το TIMS παρουσιάζεται ως πρόγραμμα που πιθανώς δίνει απάντηση πως να γίνει επιτυχώς η διαχείριση των  αλλαγών στην αγορά εργασίας (ανεργία, ψηφιοποίηση, οικονομικοί κύκλοι/αβεβαιότητες-COVID19), με το σχεδιασμό ενός πρωτοποριακού, ψηφιακού και ανοιχτής πρόσβασης VET προγράμματος-κατάλληλο για εξ αποστάσεως μάθηση- το οποίο θα προσεγγίσει την εργασία μεταξύ παροχών VET(και άλλων εκπαιδευτικών ινστιτούτων όπως οι ΜΚΟ) και επιχειρήσεων (μικρομεσαίες), κατά τη διάρκεια του κύκλου του έργου και μετά.
Το εκπαιδευτικό υλικό του TIMS είναι «ένα ευέλικτο VET πρόγραμμα με κέντρο του τον μαθητή» με ένα πρακτικό «Εγχειρίδιο για τους φορείς της καινοτομίας»  και με «Εργαλείο αυτοαξιολόγησης για την καινοτομία» θα παρέχει μια ολιστική άποψη για την ηγεσία και την καινοτομία με το να συμπεριλαμβάνει διοικητικές, διαπροσωπικές και αναστοχαστικές ικανότητες οι οποίες αργότερα θα εφαρμοστούν σε καινοτόμο τρόπο λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βασιζόμενες στο ISO 56000 για διαχείριση της καινοτομίας.
Ένα σύστημα διαχείρισης καινοτομίας γίνεται μέρα με τη μέρα πιο σημαντικό για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των μοντέρνων εταιρειών. Παρόλα αυτά, το know-how σχετικά με το σύστημα διαχείρισης καινοτομίας είναι σχεδόν ανύπαρκτο στις περισσότερες εταιρείες, ανεξαρτήτως τομέα. Για αυτό το λόγο, το TIMS σκοπεύει στο:
 • Να βοηθήσει τους οργανισμούς που έχουν ανάγκη να αναβαθμίσουν το υπάρχον σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε σύστημα διαχείρισης καινοτομίας για να ξεκινήσουν την ανταγωνιστική στρατηγική
 • Προάγει την καινοτομία στις ευρωπαϊκές και νιγηριανές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως το κύριο εργαλείο για τη διευκόλυνση της βιωσιμότητας, τη δια βίου μάθηση και την προσαρμογή στις αλλαγές.
 • Προάγει τη δικτύωση μεταξύ των κρατών και την ανταλλαγή μεταξύ των παρόχων VET και των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σκοπεύει να εφαρμόσει την θεωρία στην ευρωπαϊκή επιχειρησιακή σκηνή.
Η ομάδα-στόχος του TIMS και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα είναι VET και πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σχετιζόμενοι εταίροι, συγκεκριμένα:
 • Σε στελέχη, διοίκηση και διευθυντές εταιρειών,
 • Σε έμπειρους ή ειδικευμένους ενήλικες που θέλουν να προαχθούν στη διοίκηση καινοτομίας βασιζόμενοι στο ISO 56000 και να γίνουν «Innovation Agents»,
 • Σε εξειδικευμένους άνεργους  που θέλουν να ξεκινήσουν ένα καινούριο δρόμο επανεκπαίδευσης,
 • Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες (ανθρώπους που έχουν μια επιχείρηση ή έχουν επιχειρησιακή σκέψη εντός ενός οργανισμού)
 • κόμβους καινοτομίας, επιταχυντές και θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων
 • δίκτυα εκπαίδευσης επιχειρήσεων
 • VET και παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν ανθρώπους στο Σύστημα  διαχείρισης Καινοτομίας
Project results
 1. Ένα προσαρμοσμένο εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τη  Διαχείριση Καινοτομίας, σύμφωνα με το ISO 56000
 2. Ένα πίνακα ικανοτήτων που βασίζεται στη Διαχείριση Καινοτομίας - ISO 56000 χρησιμοποιώντας το EQF και την ευρωπαϊκή προσέγγιση των μικροδιαπιστευτηρίων
 3. Ένα TIMS COURSE για την εκπαίδευση στο Σύστημα  Διαχείρισης Καινοτομίας που θα αποτελείται από ένα σύνολο καινοτόμων με επίκεντρο τη μάθηση υλικό και μεθοδολογία, προσαρμοσμένο στο  πρόσωπο με πρόσωπο και στις διαδικτυακές διαδικασίες
 4. Ένα εννοιολογικό εγχειρίδιο για τους «Innovation Managers» με :
 • Αξιολόγηση Κατάστασης σχετικά με την ικανότητα των εταιρειών να προσαρμόζονται στις καινοτόμες διαδικασίες
 • Εμπνευσμένες case-studies και "to-be solved- case-studies”
 • Θεωρίες Ρίσκου και Αλλαγών (ISO 31000)
 • Σε μια συλλογή υπαρχόντων εργαλείων εκτίμησης καινοτομίας
 • Σε «Στρατηγική Καινοτομίας» για να βοηθήσει τους «Innovation Agents» των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων
TIMS poster
TIMS flyer
1st Newsletter
2nd Newsletter


Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.