ISCN GesmbH ir Austrijas MVU, kas ir INTACS/VDA sertificēta mācību iestāde Automotive SPICE vērtētājiem pagaidu un kompetentā līmenī, Automotive for Cybersecurity vērtētājiem un EuroSPI/ASA (Automotive Skills Alliance) sertificēta mācību iestāde funkcionālās drošības inženieriem un vadītājiem, un kiberdrošības inženieriem un vadītājiem. ISCN ir augstākā līmeņa eksperti un vērtētāji auto un elektronikas nozarē. ISCN izstrādāja novērtēšanas rīku, ko plaši izmanto vadošā nozare Automotive SPICE (ISO 33020), funkcionālās drošības (ISO 26262) un kiberdrošības (ISO 21434) novērtējumos. TIMS projektā ISCN pielāgo novērtēšanas sistēmu inovāciju vadības sistēmu ISO 56000 novērtējumiem. Kopš 2003. gada ISCN vada Vācijas un Austrijas inovāciju darba grupu SOQRATES, kurā sadarbojas vadošie autoražotāji un elektronikas piegādātāji, lai dalītos ar labāko praksi. TIMS rezultāti tiks izplatīti šajā vidē. ISCN ir vadošā loma EuroSPI konferenču sērijā un iekļauj TIMS rezultātus šajā Eiropas mēroga vidē.