STP Consulting ir mācību centrs, kas atrodas Saragosā (Spānija) un piedāvā mācību kursus un tehnisko atbalstu uzņēmumiem, valsts pārvaldei lauku apvidos, skolām, NVO un biznesa inovāciju inkubatoriem izglītības sektorā, un profesionālus risinājumus bezpeļņas organizācijām. STP Consulting palīdz klientiem iegūt kvalifikāciju darbam dažādās MVU profesijās, nodrošinot inovāciju un informācijas pieejamību cilvēkiem un kopienām ar sociāla rakstura riskiem. Galvenais uzdevums ir izglītības, sociālo un kultūras standartu uzlabošana, intensīvi sadarbojoties ar citiem ES reģioniem. Tāpēc STP Consulting aktīvi darbojas izglītības / aromācību izstrādē un īstenošanā, kā arī ES projektu īstenošanā un popularizēšanā, kas saistīti ar izglītību, kultūru un sabiedrību.