Latvijas Kvalitātes biedrība ir valstiski atzīta nevalstiskā organizācija, kas līdzdarbojas valsts politikas veidošanā, normatīvo aktu izstrādē un projektu īstenošanā savas darbības jomā.

Latvijas Kvalitātes biedrība ir atzīts kompetenču centrs, kurā brīvprātīgi aktīvi līdzdarbojas dažādu pasaules reģionu pārstāvjiem.

Biedrības ilgtermiņa vīzija ir būt par pasaulē atzītu kompetenču centru, kas ir atvērts inovācijām organizāciju vadībā un pārmaiņu vadībā.

Biedrības misija ir “3C” veicināšana un nepārtraukta attīstīšana Latvijas sabiedrībā. Tas noteikts arī Biedrības statūtos, nosakot, ka Biedrības dibināšanas mērķis ir attīstīt kompetenci kvalitātes vadībā, kā arī uzlabot personu un organizāciju konkurētspēju.

Latvijas Kvalitātes biedrībai ir veiksmīga sadarbība ar kvalitātes asociācijām visā pasaulē starptautisku projektu un pasākumu organizēšanā, sadarbība ar Ekonomikas ministriju politikas veidošanas procesos par godīgu konkurenci un veiksmīgas uzņēmējdarbības nodrošināšanu.