Η ISQ είναι ένα ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό τεχνολογικό ινστιτούτο που ιδρύθηκε το 1965 και έχει κύκλο εργασιών σε περισσότερες από 40 χώρες στον κόσμο (Ε.Ε., Ανατολική Ευρώπη, Αφρική, Αμερική και Ασία), προσφέροντας την εμπειρία της σε τεχνικούς ελέγχους, τεχνική υποστήριξη σε μηχανολογικά έργα, συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από καινοτόμα έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης από 16 πιστοποιημένα εργαστήρια.  Διενεργεί Έρευνα και Ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων (R+Di), προωθόντας έργα με διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες  τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα, στοχεύοντας σε   καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες. Η ISQ είναι διαπιστευμένη στις υπηρεσίες κατάρτισης και στην εκπαίδευση εκπαιδευτών με το μοντέλο Διαχείρισης της Ποιότητας, του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας και επίσης είναι πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης εκπαιδευτών και δασκάλων. Είναι μέλος του ECVET και τους EVBB.