Η STP Constulting είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο στην Σαραγόσα της Ισπανίας  που προσφέρει κατάρτιση και τεχνική υποστήριξη σε ιδιωτικές εταιρείες, δημόσια διοίκηση σε αγροτικές περιοχές, σχολεία, ΜΚΟ και καινοτόμες επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες στον τομέα της εκπαίδευσης και επαγγελματικές λύσεις στον τομέα των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχειρήσεων. Συνεισφέρει  υπηρεσίες πιστοποίησης της εργασίας σε μια γκάμα επαγγελμάτων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προσβασιμότητα στην καινοτομία και πληροφόρηση για ανθρώπους και κοινότητες  που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο  και με μειονεκτήματα. Η κύρια δραστηριότητα μας έχει να κάνει με την  πρόοδο της εκπαίδευσης,  των κοινωνικών και φυλετικών προτύπων δημιουργόντας εντατικές συνεργασίες με άλλες χώρες τη Ε.Ε.  Γι αυτό το λόγο η STP είναι ιδιαίτερα ενεργή στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και στην υλοποίηση και προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τον πολίτισμο και την κοινωνία